wstecz

Klejenie okładzin na jastrychu anhydrytowym ogrzewanym i nieogrzewanym (CA)

W przypadku zwykłej wilgotności resztkowej: Podłoże z płynnego jastrychu CA należy zeszlifować, odkurzyć i - podobnie jak wszystkie podłoża na bazie spoiwa anhydrytowego - zagruntować środkiem gruntującym ASO-Unigrund. Podłoże z jastrychem ogrzewanym należy przed rozpoczęciem prac okładzinowych ogrzać zgodnie z uznanymi zasadami techniki. W celu oceny dojrzałości podłoża do wyłożeń należy zmierzyć wilgotność za pomocą higrometru CM. (jastrychy anhydrytowe (CA) bez ogrzewania podłogowego: 0,5 % w skali CM, jastrychy anhydrytowe (CA) z ogrzewaniem podłogowym: 0,3 % w skali CM).

Wskazówka: nie wolno dopuścić do obciążenia podłoża wilgocią na skutek podciągania kapilarnego. Ten rodzaj klejenia okładzin nie jest zgodny z ogólnie uznanymi zasadami techniki i należy go określić w ramach osobnych ustaleń umownych.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

Stosowany podczas klejenia wielkoformatowych płytek i płyt. Świeżą warstwę środka gruntującego posypać piaskiem kwarcowym

WYRÓWNANIE

Zaprawa samopoziomująca do posadzek, 2 - 30 mm, do stosowania wewnątrz

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Elastyczna zaprawa klejowa S1

Szybko twardniejąca, plastyczna, elastyczna zaprawa klejowa S1, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa upłynniona

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do jastrychów anhydrytowych, zapobiega tworzeniu się etryngitu

SPOINOWANIE

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia