wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w oczyszczalniach ścieków

Betonowe powierzchnie w oczyszczalniach ścieków narażane są na stałe chemiczne, biologiczne i mechaniczne obciążenia. Tego rodzaju obciążenia działają również na znajdujące się tam ciągi komunikacyjne, które z reguły wyłożone są wytrzymałymi płytkami. Dlatego systemy uszczelniające i instalacyjne muszą spełniać bardzo surowe wymogi.

Drukuj stronę
POZIOMOWANIE

Alternatywnie można zastosować jastrych zespolony w połączeniu z warstwą sczepną

Jeśli wymagane jest wyrównanie, można zastosować system reprofilacji betonu w połączeniu z warstwą sczepną, aby stworzyć równą powierzchnię.

Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

Uszczelnianie

Uszczelnienie wykonywane jest w zmiennej kolorystyce za pomocą odpornej chemicznie powłoki uszczelniającej ASOFLEX-AKB oraz taśmy uszczelniającej ASO-Dichtband-2000-S. Ostatnią warstwę obsypuje się piaskiem kwarcowym.

UKŁADANIE

Chemoodporna zaprawa cienkowarstwowa na bazie żywicy epoksydowej

SPOINOWANIE

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Uszczelnienie poliuretanowe do silnie obciążonych połączeń ruchomych

Klej i masa szpachlowa na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, do stosowania na ściany i podłogi.