wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w oczyszczalniach ścieków

Uszczelnianie i klejenie okładzin w oczyszczalniach ścieków
Betonowe powierzchnie w oczyszczalniach ścieków narażane są na stałe chemiczne, biologiczne i mechaniczne obciążenia. Tego rodzaju obciążenia działają również na znajdujące się tam ciągi komunikacyjne, które z reguły wyłożone są wytrzymałymi płytkami. Dlatego systemy uszczelniające i instalacyjne muszą spełniać bardzo surowe wymogi.

Uszczelnianie w oczyszczalniach ścieków
Bardzo ważne jest kompleksowe podeście do tematu uszczelniania w oczyszczalniach ścieków. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie powierzchni pionowych i poziomych. Elementy nośne oczyszczalni narażone są na różne obciążenia takie jak: agresja biologiczna, chemiczna, osiadania oraz urazy mechaniczne. Podłoża specjalne to podłoża bardzo trudne, które wymagają odpowiedniego kleju i spoin. Kolejnym korkiem jest wybranie odpowiednich płytek oraz rodzaj materiału, z którego są użyte. Duże znaczenia ma miejsce zastosowania okładziny. Na podłogach najczęściej stosuje się płytki gresowe i klinkierowe. Na ścianach stosuje się zazwyczaj ceramiczne płytki szkliwione.

Drukuj stronę
WYRÓWNANIE

Alternatywnie można zastosować jastrych zespolony w połączeniu z warstwą sczepną

Jeśli wymagane jest wyrównanie, można zastosować system reprofilacji betonu w połączeniu z warstwą sczepną, aby stworzyć równą powierzchnię.

Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

USZCZELNIANIE

Uszczelnienie wykonywane jest w zmiennej kolorystyce za pomocą odpornej chemicznie powłoki uszczelniającej ASOFLEX-AKB oraz taśmy uszczelniającej ASO-Dichtband-2000-S. Ostatnią warstwę obsypuje się piaskiem kwarcowym.

KLEJENIE

Chemoodporna zaprawa cienkowarstwowa na bazie żywicy epoksydowej

SPOINOWANIE

Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania

Uszczelnienie poliuretanowe do silnie obciążonych połączeń ruchomych

Klej i masa szpachlowa na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, do stosowania na ściany i podłogi.