wstecz

Fizeliny wzmacniająco-ochronne do izolacji bitumicznych i mineralnych

W naszej ofercie posiadamy fizelinę wzmacniająco-ochronną do izolacji bitumicznych i mineralnych. Jej główną zaletą jest wysoka odporność na rozerwanie oraz wysoka odporność na występujące w gruncie substancje szkodliwe.

Jak używać fizeliny?
Fizelinę nakłada się na izolację. Jej głównym zadaniem jest ochrona powłoki izolacyjnej przed uszkodzeniem, które może być spowodowane przesuwającymi albo zapadającymi się płytami ochronnymi i drenażowymi, oraz przed działaniem silnego promieniowania słonecznego. Fizelinę wzmacniająco-ochronną należy przyciąć na odpowiednią długość. Przykrój układa się we właściwym położeniu na płaskiej, jeszcze świeżej powłoce i dociska gładką pacą lub podobnym narzędziem, tak aby nie pozostały fałdy i pęcherze powietrza. Poszczególne pasy fizeliny powinny być układane na styk. Fizelina ochronna, nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki.

Produkty

ASO-Verstärkungseinlage
Siatka wzmacniająca