wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w natryskach w budynkach publicznych i obrzeżach niecek basenowych

W komercyjnie użytkowanych pomieszczeniach mokrych, ze względu na duże ilości wody, wymagana jest specjalna hydroizolacja. Dzięki zastosowaniu hydroizolacji podpłytkowej wszystkie elementy (oprócz zaprawy do układania płytek i płyt) są chronione przed wilgocią.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Hydrofobowy, szybkosprawny jastrych o wysokiej wytrzymałości

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Bardzo szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa upłynniona

Szara, wysoko odkształcalna, elastyczna zaprawa S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SPOINOWANIE

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Cementowa, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa do spoin o szerokości 3 - 20 mm o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Silikonowa masa uszczelniająca spoinowania kamienia naturalnego