wstecz

Klejenie okładzin na jastrychu cementowym ogrzewanym i nieogrzewanym (CT)

Na początku należy sprawdzić stopień wilgotności podłoża. Wilgotność jastrychów na warstwie izolacyjnej lub oddzielającej mierzona metodą CM nie może być wyższa niż 2% w skali CM. Jastrychy ogrzewane należy przed pomiarem ogrzać. W przypadku jastrychów cementowych zespolonych pomiar wilgotności nie jest konieczny.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Zaprawa samopoziomująca do warstw o grubości od 2 do 30 mm, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa

Szara, bardzo elastyczna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych