wstecz

Klejenie okładzin na jastrychu cementowym ogrzewanym i nieogrzewanym (CT)

Klejenie okładzin na jastrychu cementowym ogrzewanym i nieogrzewanym
Aby okładzina z płytek spełniała swoje właściwości, a także była estetyczna i trwała, przed ułożeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże oraz sprawdzić jego stopień wilgotności. Wilgotność jastrychów na warstwie izolacyjnej lub oddzielającej mierzona metodą CM nie może być wyższa niż 2% w skali CM. Jastrychy ogrzewane należy przed pomiarem ogrzać. W przypadku jastrychów cementowych zespolonych pomiar wilgotności nie jest konieczny.

Jak sprawdzić nośność podłoża?
Aby sprawdzić nośność podłoża jastrych cementowych najlepiej użyć do tego ostrego narzędzia, np. śrubokrętu lub gwoździa. Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, podłoże można uznać za słabe.

Odpowiednio przygotuj swoje podłoże
Przed rozpoczęciem prac glazurniczych należy starannie oczyścić podłoże z kurzu i wszystkich innych zanieczyszczeń, które osłabiają przyczepność zapraw klejowych: z resztek olejów, wosków, smarów czy żywic.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Zaprawa samopoziomująca do warstw o grubości od 2 do 30 mm, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa

Szara, bardzo elastyczna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych