trở lại

ASO-Joint-Sleeve-Floor

Vật liệu chống thấm cho sàn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Chống rách
  • Đặc biệt đàn hồi
  • Chống thấm nước
  • Kháng tốt các chất gây hại

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Chống thấm cho vị trí lắp hệ thống ống xuyên qua
  • Làm màng chống thấm liên kết với gạch và tấm lát
  • Chống thấm cho sàn

Ưu điểm

  • Lớp mỏng
  • Bảo đảm keo dán sàn chứa nước và lớp chống thấm khô nhanh

Tiêu thụ:

1 tấm/hệ thống ống xuyên qua

Mã sản phẩm Màu sắc Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
205938-001 trắng 2000 25

Lượt tải

Công trình tiêu biểu