trở lại

Chất làm nhả bê tông

Các sản phẩm

BLANKOL-0
Dầu dỡ khuôn và ngâm tẩm không chứa dung môi
BLANKOL-SUPER
Phụ gia dỡ khuôn cơ-hóa học
RESIL-NB150
Phụ gia xử lý sau khi đổ bê tông (bảo dưỡng)
REINIT-BM
Phụ gia dỡ khuôn / bảo dưỡng máy trộn