trở lại

Chất làm nhả bê tông

Các sản phẩm

BLANKOL-0
Dầu dỡ khuôn và ngâm tẩm không chứa dung môi
BLANKOL-92
Phụ gia dỡ khuôn thân thiện với môi trường
BLANKOL-2000
Phụ gia dỡ khuôn đặc dụng
BLANKOL-5006
Phụ gia dỡ khuôn đặc dụng cho ngành công nghiệp bê tông
BLANKOL-K30
Dầu dỡ khuôn nồng độ cao dùng cho pallet và khuôn gỗ
BLANKOL-SUPER
Phụ gia dỡ khuôn cơ-hóa học