trở lại

Chất làm nhả bê tông

Các sản phẩm

BLANKOL-0
Chất dỡ khuôn và dầu thẩm thấu không chứa dung môi
BLANKOL-92
Chất dỡ khuôn thân thiện với môi trường
BLANKOL-2000
Chất dỡ khuôn đặc dụng
BLANKOL-5006
Chất dỡ khuôn đặc dụng cho ngành bê tông
BLANKOL-K30
Chất dỡ khuôn cô đặc dùng cho pallet và khuôn gỗ
BLANKOL-SUPER
Chất dỡ khuôn hóa tính và lý tính