trở lại

Xô đong

Dụng cụ định lượng

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Có mức đánh dấu lượng keo, vữa và hỗn hợp hạt mịn nhằm tối ưu hóa với lượng nước cần pha trộn.
  • Xô đong có nắp mở và tay cầm.
Mã sản phẩm Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
200100-001 550 -