trở lại

Chất bảo dưỡng, Vữa và Phụ gia làm phẳng

Các sản phẩm

ASOCRET-IM
Vữa chống thấm dạng tinh thể thi công trát mạch bê tông
FIX 20-T
Vữa neo và chống thấm có khả năng trương nở, đông kết nhanh
AQUAFIN-IC
Vữa chống thấm dạng tinh thể