trở lại

Hỗn hợp làm láng – trát bằng bay hoặc rắc

Fve

Các sản phẩm

RD-SK50
Dải cách nhiệt tự dính
SOLOCRET-15
Vữa tự san phẳng chống lún lên đến 20mm – ninh kết nhanh
SOLOCRET-50
Hợp chất làm mịn
SOLOPLAN
Hợp chất làm mịn dạng lỏng có độ dày lên đến 20 mm dùng cho khu vực nội thất
SOLOPLAN-30-PLUS
Hợp chất sợi gia cường cho độ dày lên đến 30 mm
ASO-NM15
Hỗn hợp san phẳng sàn với độ dày lên đến 30 mm
SOLOPLAN-FA
Hỗn hợp vữa gia cố sợi tự san phẳng
SOLOPLAN-12
Hợp chất làm mịn và tự san phẳng bê tông có độ dày lên tới 12mm