trở lại

Hỗn hợp làm láng – trát bằng bay hoặc rắc

Các sản phẩm

RD-SK50
Dải cách nhiệt tự dính
SOLOCRET-50
Hợp chất làm mịn
SOLOPLAN
Hợp chất làm mịn dạng lỏng có độ dày lên đến 20 mm
SOLOPLAN-30-PLUS
Hợp chất sợi gia cường cho độ dày lên đến 30 mm
SOLOPLAN-30-CA (ASO-NM15)
Hỗn hợp san phẳng sàn với độ dày lên đến 30 mm
SOLOPLAN-FA
Hỗn hợp vữa gia cố sợi tự san phẳng