trở lại

AQUAFIN-P4

Nhựa bơm đàn hồi gốc PU

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Nhựa bơm đàn hồi gốc PU 2 thành phần.
  • Thời gian phản ứng chậm, kết cứng thành vật liệu đàn hồi không rỗ
  • Sử dụng thuận tiện khi kết hợp với máy bơm phù hợp
  • Chính thức được phê chuẩn thuộc cùng hệ thống với AQUAFIN-CJ1 (ống bơm).

Tiêu thụ:

Phụ thuộc vào hình thức thi công.

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
205091-005 màu vàng/nâu 10.5 kg
1 x 5 kg/hộp nhỏ  
1 x 5.5 kg/hộp nhỏ  

100  
100  
205091-004 màu vàng/nâu 2.1 kg
1 x 1 kg/hộp nhỏ x 6/Thùng  
1 x 1.1 kg/hộp nhỏ x 6/Thùng  

240  
240  

Lượt tải

Công trình tiêu biểu