trở lại

Chất trám mối nối đàn hồi / Lớp lót

Các sản phẩm

INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Phụ gia hoạt hóa độ kết dính 1 thành phần cho các bề mặt không thấm hút
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Lớp lót / chất xúc tác kết dính 2 thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Keo trám khe 2 thành phần gốc polysulphide
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Keo trám khe đàn hồi gốc PU 1 thành phần
INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)
Keo trám mối nối gốc polymer hybrid MS