trở lại

Vữa lót gạch

Các sản phẩm

ASO-Fugenbunt
Vữa chà ron tiêu chuẩn hạt mịn
ASO-Fugenbreit
Vữa chà ron
ASO-Flexfuge
Bột chà ron polymer cải tiến - ninh kết nhanh
HF05-Brillantfuge
Bột chà ron gạch đàn hồi cường độ cao
ASODUR-EK98-wall
Keo vữa epoxy
ASODUR-EK98-floor
Keo vữa epoxy
Vữa và keo tán xạ phù hợp dùng trong đổ nền hoàn thiện dẫn điện
ASODUR-DESIGN
Keo chà ron Epoxy hạt mịn dạng vữa
Kim tuyến trộn với ASODUR-DESIGN
Hạt kim tuyến trộn với ASODUR-DESIGN
ASO-R003 (ASODUR-Reiniger (cleanser))
Chất tẩy rửa đa năng đậm đặc
CRISTALLFUGE-PLUS
Vữa trát gốc khoáng đàn hồi đa chức năng