trở lại

ASODUR-IH

Keo bơm epoxy

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Hai thành phần
  • Không chứa dung môi
  • Kháng quy trình đóng-rã băng
  • Kháng hóa chất

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Để trám kín các vết nứt trong bê tông
  • Để bơm trám vết nứt trong các cấu kiện bê tông
  • Không dùng cho các khu vực liên quan đến cấu trúc

Ưu điểm

  • Trong suốt
  • Kết dính mạnh mẽ

Tiêu thụ:

thể tích trám khoảng 1000 g/l

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
205769-001 trong suốt 1 kg/đóng gói tổ hợp x 6/Thùng 192 -

Lượt tải

Công trình tiêu biểu