trở lại

Vật liệu chống thấm dạng lỏng

Các sản phẩm

AQUAFIN-F
Dung dịch silicat dùng trong thi công màng chống thấm ngược theo phương ngang
AQUAFIN-i380
Keo bơm nén thi công chống ẩm dùng trong thi công rào chắn