trở lại

Vật liệu chống thấm dạng lỏng

Các sản phẩm

AQUAFIN-F
Dung dịch silicat hóa chống ẩm dùng trong thi công rào chắn
AQUAFIN-i380
Keo bơm nén thi công chống ẩm dùng trong thi công rào chắn