trở lại

Vật liệu chống thấm – mối nối thi công

Các sản phẩm

AQUAFIN-CJ1
Ống bơm cho mục đích chống thấm các mối nối xây dựng
AQUAFIN-CJ-Set 2
Ống bơm, bộ thiết bị hoàn thiện để bơm trám vết nứt
AQUAFIN-CJ3
Băng cản nước có khả năng trương nở Bentonit để chống thấm các mối nối xây dựng
AQUAFIN-CJ4
Băng cản nước có khả năng trương nở Bentonit để chống thấm các mối nối xây dựng, có lớp chống thấm nước mưa
AQUAFIN-CJ5
Băng cản nước dạng tinh thể, chống thấm các mối nối xây dựng
AQUAFIN-CJ6
Băng cản nước nhựa nhiệt dẻo, có khả năng trương nở chống thấm cho các mối nối xây dựng
Lưới cố định
Lưới kiểm soát hiện tượng trương nở của băng cản nước
AQUAFIN-CA
Hỗn hợp keo dán và keo trám đa năng một thành phần, phù hợp thi công nội và ngoại thất
Kẹp giữ
Kẹp kết nối các tấm nối
AQUAFIN-P4
Keo bơm PU để trám vết nứt