trở lại

Chất chống thấm gốc khoáng

Các sản phẩm

AQUAFIN-1K
Vữa chống thấm gốc khoáng
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt
AQUAFIN-RB400
Màng chống thấm gốc xi măng ninh kết nhanh
AQUAFIN-IC
Vữa chống thấm dạng tinh thể
AQUAFIN-TC07
Vữa chống thấm hai thành phần linh hoạt 2K