trở lại

ASOL-FE

Sơn lót bitum/lớp phủ bảo vệ, không chứa dung môi

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Nhũ tương bitum
  • Sử dụng ngay

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Làm lớp phủ bảo vệ chống ẩm từ đất
  • Phù hợp khu vực ngoại thất

Ưu điểm

  • Thân thiện với môi trường
  • Không chứa dung môi
  • Có thể sơn bằng cọ và phun

Tiêu thụ:

Lớp phủ bảo vệ: khoảng 200–250 ml/m²
Sơn lót: khoảng 100–125 ml/m²
Sơn lót bitum: khoảng 40–60 ml/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
202840-002 đen 28 l/xô 18
202840-001 đen 14 l/xô 24
202840-004 đen 5 l/xô 85

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật

Công trình tiêu biểu