trở lại

ASOL-FE

Sơn lót bitum bảo vệ không chứa dung môi

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Sơn lót bitum bảo vệ không chứa dung môi, có thể phun, lăn, quét.
  • Sử dụng để xử lý trước khi phủ sơn bitum có thành phần polymer cải tiến như COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM, KSK-Abdichtungsbahn và màng chống thấm polymer-bitum khò nóng.

Tiêu thụ:

Khoảng 200 - 250 ml/m² mỗi lớp phủ bảo vệ
Khoảng 100 - 125 ml/m² mỗi lớp lót chống thấm
Khoảng 40 - 60 ml/m² mỗi lớp lót bitum
Khoảng 200 - 250 ml/m² mỗi lớp (yêu cầu tối thiểu 2 lớp)

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
202840-002 đen 28 l/xô 18
202840-001 đen 14 l/xô 24
202840-004 đen 5 l/xô 85

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật

Công trình tiêu biểu