trở lại

AQUAFIN-CJ-Set 2

Ống bơm, bộ thiết bị hoàn thiện để bơm trám vết nứt

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

Bao gồm:

  • 10 m AQUAFIN-CJ1
  • 2 packer tiêu chuẩn kèm đầu vòi bơm
  • 60 kẹp nhựa
  • 2 kẹp ống

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Chống thấm cho các mối nối xây dựng
Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
207221-001 1 mảnh/miếng/Thùng 7

Lượt tải