trở lại

Xi măng ninh kết nhanh

Các sản phẩm

FIX 10-S
Xi măng neo nhanh, ninh kết nhanh
FIX 10-M
Xi măng neo nhanh
FIX 20-T
Vữa neo và chống thấm có khả năng trương nở, đông kết nhanh