trở lại

Xi măng ninh kết nhanh

Bild bauwerkabdichtung

Các sản phẩm

FIX 10-S
Xi măng neo nhanh, ninh kết nhanh
FIX 10-M
Xi măng neo nhanh
FIX 20-T
Màng chống thấm và vữa neo giãn nở ninh kết nhanh