trở lại

Hồ xi măng, nhũ, phụ gia dính

Các sản phẩm

ASOPLAST-MZ
Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa