trở lại

Chất lót / Keo bịt mối nối đàn hồi

Productgroup func 276 edit.cms

Các sản phẩm

INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Keo trám khe đàn hồi gốc polyurethane 1 thành phần
INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)
Chất trám mối nối gốc polymer hybrid MS
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF-2000-MV)
Chất trám khe gốc Polysulphide 2 thành phần, độ nhớt trung bình, màu xám
INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Chất hoạt hóa độ kết dính một thành phần cho các bề mặt không thấm hút
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
ASOFLEX-SDM
Hợp chất keo dán đàn hồi