trở lại

Chất lót / Keo bịt mối nối đàn hồi

Các sản phẩm

INDUFLEX-PS
Keo trám khe 2-K polysulphide
INDUFLEX-PU
Keo trám đàn hồi 1K-PU
INDU-Primer-N
Keo dán 1-K dùng cho bề mặt tiếp xúc không thấm hút
INDU-Primer-S
Sơn lót / keo dán 2-K dùng cho bề mặt tiếp xúc thấm hút
ASOFLEX-SDM
Hợp chất keo dán PU đàn hồi