trở lại

Chất lót / Keo bịt mối nối đàn hồi

Productgroup func 276 edit.cms

Các sản phẩm

INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Keo trám khe đàn hồi gốc polyurethane 1 thành phần
INDUFLEX-MS (INDUFLEX-VK6065)
Chất trám mối nối gốc polymer hybrid MS
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Lớp lót/chất xúc tác kết dính hai thành phần cho bề mặt nhiều vết rỗ
ASOFLEX-SDM
Hợp chất keo dán đàn hồi