trở lại

Phụ gia vữa và phụ gia xi măng, phụ gia

Các sản phẩm

ASOPLAST-MZ
Phụ gia dưỡng hộ, kết dính dạng nhũ tương cho vữa
ASOLIT-LP/K
Phụ gia tạo bọt khí bê tông có pha dầu
ASOLIN-DMK
Phụ gia chống thấm đậm đặc
Lớp chắn sương OC17
Chất làm tăng độ ninh kết
ASIKON-5005
Dầu dập sử dụng cho ván khuôn bê tông – thi công theo kỹ thuật nhúng, tẩm dầu
RESIL-NB150
Chất xử lý sau khi đổ bê tông (Bảo dưỡng)
AQUAFIN-LATEX-M
Phụ gia kết dính dạng nhũ tương cho xi măng, vữa và lớp trát - lớp bảo vệ bê tông tươi