trở lại

BLANKOL-SUPER

Chất dỡ khuôn hóa tính và lý tính

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Chất dỡ khuôn cho các loại khuôn kích thước lớn có bề mặt phủ keo
  • Đối với khuôn thép, có thể được gia nhiệt lên đến +60C.
  • Phù hợp với khuôn polyester và tổng hợp. Sử dụng cho bê tông láng chất lượng cao, bộ phận đúc sẵn, bê tông khối, bê tông trơn, các bộ phận tinh xảo.
  • Sản xuất bê tông láng chất lượng cao
  • Mật độ: 0,85 g/cm3

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Xem Bảng ứng dụng

Tiêu thụ:

15–50 g/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406107-003 hơi vàng 1000 l/thùng chứa 1
406107-004 hơi vàng 210 l/phuy chứa 2
406107-001 hơi vàng 25 l/hộp nhỏ 24