trở lại

MONOFLEX-fast

Keo dán S1 dẻo, định hình nhanh

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Keo dán dẻo, định hình nhanh, có khả năng biến dạng C2 FTE S1 sử dụng trong lát các loại gạch như gạch nung, gạch tráng men, sứ, đá tự nhiên không xuyên sáng.
  • Độ dày lớp keo lên đến 10 mm
  • Phù hợp với các yêu cầu trong phiếu dữ liệu "Keo dán dẻo".
  • Có thể đi lại và trát vữa sau 3 giờ.
  • Thời gian sử dụng dài.
  • Sử dụng cho gạch khổ lớn.
  • Sử dụng trên vữa trát chịu nhiệt.
  • Phát thải rất thấp.

Tiêu thụ:

Khoảng 1,80 kg/m² với bay răng cưa 6 mm
Khoảng 2,30 kg/m² với bay răng cưa 8 mm
Khoảng 2,80 kg/m² với bay răng cưa 10 mm

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
204410-002 xám 6 kg/túi/bao 128