trở lại

Các loại sơn lót

Các sản phẩm

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)
Lớp vữa và keo lót làm kín bề mặt
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB1240)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG2-thix (INDUFLOOR-IB1245)
Sơn lót nhựa epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm lưu biến
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB1250)
Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm ướt
ASODUR-SG3-thix
Sơn lót nhựa epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm
ASODUR-SG3-Superfast
Sơn lót nhựa epoxy đa năng dưỡng hộ nhanh
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
Sơn lót nhựa epoxy
ASODUR-G1275 (INDUFLOOR-IB1275)
Sơn lót nhựa epoxy và hợp chất san phẳng