trở lại

Các loại sơn lót

Các sản phẩm

ASODUR-GBM
Keo dùng làm vữa, sơn lót và chống thấm
ASODUR-SG2
Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm và dầu
ASODUR-SG2-thix
Sơn lót epoxy chuyên dụng / màng ngăn hơi ẩm lưu biến
ASODUR-SG3
Sơn lót nhựa epoxy chống thấm cho bề mặt nền ẩm
ASODUR-SG3-thix
Sơn lót epoxy lưu biến chống thấm cho bề mặt ẩm
ASODUR-SG3-superfast
Sơn lót epoxy đa năng khô nhanh
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
Sơn lót nhựa epoxy