trở lại

THERMOPAL-FS33

Hợp chất làm mịn bề mặt tường THERMOPAL

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Hợp chất gốc khoáng hạt mịn bổ sung các phụ gia tăng độ kết dính, chịu lực thấp và có thể thấm hơi nước.
  • Tạo ra bề mặt mịn trên vữa trát gốc khoáng như vữa trát hoàn thiện hoặc hỗn hợp làm mịn bề mặt dùng trong khu vực nội và ngoại thất, đặc biệt là trên các công trình vữa tô/vữa trát khôi phục THERMOPAL-ULTRA, THERMOPAL-SR24 và THERMOPAL-SR44-white.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 1.4 kg/m²/mm độ dày.

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201422-001 trắng nhạt 25 kg/túi/bao 42

Lượt tải

Công trình tiêu biểu