trở lại

Trùng tu hầm rượu tại Büren, Đức

Tòa nhà được xây dựng năm 1863 và khu hầm rượu cần được trùng tu do khu vực này bị ẩm ướt và hư hại. Phần thô đã được vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn, lớp vữa được cào sâu 2 cm. Tiếp theo, bề mặt được xử lý bằng sản phẩm ESCO-FLUAT, sau đó chất chống thấm AQUAFIN-1K được trát thủ công ở cả ba lớp. Lớp thứ ba sử dụng Vữa sửa chữa gốc khoáng dạng khối dính THERMOPAL-SP trong khi bề mặt còn ướt. Một ngày sau, vữa tô bảo dưỡng đninh kết nhanh THERMOPAL-ULTRA được khuấy đều và phun lên bề mặt bằng thiết bị Strobot 326 S. Tổng độ dày của các lớp phủ xấp xỉ 2,5 cm. Sau một thời gian ngắn, tiến hành trám bề mặt vữa tô bảo dưỡng. Hai ngày sau, tiến hành hoàn thiện công trình bằng vữa tô bảo dưỡng THERMOPAL-FS33.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối