trở lại

Cao ốc Zoofenster Berlin, Đức

Chống thấm tầng hầm tại cao ốc 'Zoofenster'.

Hệ thống phủ trơn SCHOMBURG kết hợp với COMBIFLEX-C2 hoặc C2/S.
ASO-Systemvlies-02 và chất kết dính COMBIDIC-2K có màng chống thấm PREPRUFE. Các màng này, được cố định với các tường bê tông sẵn với hệ thống vừa đề cập, có chức năng như một bồn chống thấm màu trắng và là phụ gia cho các tường bê tông mới đổ. Sản phẩm SCHOMBURG có chức năng như một lớp làm trơn dễ bị rách do đó nên cần cố định.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối