trở lại

Bể bơi trên du thuyền Jayavarman, Việt Nam

Du thuyền "Jayavarman" đang khai thác hành trình giữa Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Phnom Penh (Campuchia) qua đồng bằng sông Cửu Long và dọc theo sông Mê kông.

Cải tạo bể bơi trên boong tàu:

Bên trong bể:
* Chống thấm với AQUAFIN-2K/M và ASO-Dichtband-2000
* Lát gạch với SOLOFLEX và UNIFLEX-B (kích thước gạch: 20x20mm)
* Chà ron với DECOGROUT

Bên ngoài bể:
* Lát gạch với SOLOFLEX và UNIFLEX-B (kích thước gạch: 22x22mm)
* Chà ron với DECOGROUT

Key Facts

Tham chiếu lần cuối