trở lại

Keo dán đá tự nhiên

Productgroup func 306 edit.cms

Các sản phẩm

CRISTALLIT-FLEX
Keo dán đá tự nhiên đàn hồi
CRISTALLIT-MULTI-flex
Keo dán đàn hồi thi công lớp mỏng, trung bình và cho đá tự nhiên
CRISTALLIT-VARIO-Light
Keo dán đá tự nhiên đàn hồi lớp dày, mỏng, vừa và lớp lưu dẫn S1