trở lại

Lớp bảo vệ sàn nhà

Các sản phẩm

ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)
Phụ gia phủ sàn bê tông, ngậm nước
ASODUR-B351 (INDUFLOOR-IB3357)
Sơn phủ sàn thương mại và công nghiệp đa năng
ASODUR-V2250
Sơn phủ 2 thành phần gốc polyurethane acrylate, bóng mờ
ASODUR-V2257 (INDUFLOOR-IB2257)
Lớp phủ bề mặt, pha hạt tạo màu
Cát thạch anh
Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt