trở lại

Lớp bảo vệ sàn nhà

Các sản phẩm

ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)
Phụ gia phủ sàn bê tông, ngậm nước
ASODUR-B351
Lớp phủ đa năng cho sàn thương mại và công nghiệp
ASODUR-V2250
Sơn phủ 2 thành phần gốc polyurethane acrylate, bóng mờ
ASODUR-V2257
Lớp phủ bề mặt, pha hạt tạo màu
Cát thạch anh
Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt