trở lại

ASOCRET-BM

Vữa trám lỗ khoan và khe rỗng

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Vữa khô được trộn sẵn

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Trám lỗ rỗng trên tường trát vữa
  • Thi công tại khu vực nội thất và ngoại thất

Ưu điểm

  • Độ chảy cao
  • Không xảy ra hiện tượng co ngót khi ninh kết
  • Khả năng hấp thụ mao dẫn cao

Tiêu thụ:

khoảng 1,4 kg/lít thể tích lỗ rỗng

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
205518-001 xám 25 kg/túi/bao 42 -

Lượt tải

Công trình tiêu biểu