trở lại

Sản phẩm đặc dụng

Các sản phẩm

Cát thạch anh
Cát dùng để pha vào hỗn hợp và rải bề mặt
ASO-Antislide (INDU-Antislide-90/150)
Hạt chống trượt
ASO-FF
Matit cốt sợi / phụ gia lưu biến
ASO-LQ (INDU-ConductiveQuartz)
Cát thạch anh dẫn điện