trở lại

Keo dán mối nối chống thấm

Các sản phẩm

ASO-Joint-Tape-2000
Băng dán chống thấm cho các khu vực chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-Corners (Góc)
Băng dán chống thấm góc cho các khu vực chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-S
Băng dán chống thấm chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners
Băng dán chống thấm góc chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng
ASO-SB
Băng vải tự dính chống cắt
ASO-Joint-Sleeve-Wall
Vật liệu chống thấm trên tường
ASO-Joint-Sleeve-Floor
Vật liệu chống thấm cho sàn
ASO-Joint-Sleeve-K
Vật liệu chống thấm cho mối nối giãn nở có chức năng ngăn mao dẫn
Aso-Joint-Tape-2000-T-Piece
Băng dán chống thấm chữ T cho các khu vực chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-Intersections
Băng dán chống thấm chữ thập cho các khu vực chịu tải trọng nặng