trở lại

Keo dán mối nối chống thấm

Các sản phẩm

ASO-Joint-Tape-2000
Băng dán chống thấm cho các khu vực chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-Corners (Góc)
Băng dán chống thấm góc cho các khu vực chịu tải trọng nặng
ASO-Joint-Tape-2000-S-Corners
Băng dán chống thấm góc chuyên dụng cho các khu vực yêu cầu cao và chịu tải trọng nặng
ASO-SB
Băng vải tự dính chống cắt
ASO-Joint-Sleeve-Wall
Vật liệu chống thấm trên tường
ASO-Joint-Sleeve-Floor
Vật liệu chống thấm cho sàn
ASO-Dichtband-120
Băng chống thấm mối nối cho màng chống thấm bên dưới gạch lát
ASO-Dichtmanschette-W
Gioăng chống thấm tường để sử dụng với màng chống thấm kết dính
ASO-Dichtecke-I
Chống thấm góc trong để sử dụng với màng chống thấm bên dưới gạch lát
ASO-Dichtecke-A
Chống thấm góc ngoài để sử dụng với màng chống thấm bên dưới gạch lát
ASO-Gefälleecke-20-L
Ke chống thấm cho màng chống thấm kết dính với gạch lát
ASO-Anschlussdichtband
Băng chống thấm liên tục có keo butyl
ASO-Anschlussdichtecke-I
Tạo khả năng chống thấm liên tục cho góc trong, kết hợp với màng chống thấm bên dưới gạch lát
ASO-Anschlussdichtecke-Multi
Tạo khả năng chống thấm liên tục cho góc ngoài, kết hợp với màng chống thấm bên dưới gạch lát
ASO-Dichtmanschette-B
Gioăng chống thấm sàn để sử dụng với màng chống thấm kết dính
ASO-Joint-Tape-2000-S
Băng keo cho các khu vực chịu tải cao