trở lại

Vữa và thạch cao phục chế

Các sản phẩm

ASOCRET-M30
Vữa chống thấm đa năng có độ dày lên đến 30 mm
ASOCRET-BM
Vữa trám lỗ khoan và khe rỗng
ESCO-FLUAT
Dung dịch xử lý muối tác động đến công trình
THERMOPAL-FS33
Vữa làm mịn cho thạch cao phục chế THERMOPAL