trở lại

Vữa và thạch cao phục chế

Các sản phẩm

ASOCRET-M30
Vữa chống thấm đa năng có độ dày lên đến 30 mm
ASOCRET-BM
Vữa trám lỗ khoan và khe rỗng
ESCO-FLUAT
Dung dịch xử lý muối tác động đến công trình
THERMOPAL-SP
Vữa sửa chữa WTA gốc khoáng dạng khối dính
THERMOPAL-GP11
Phụ gia tạo bọt khí bê tông sử dụng trước khi tô vữa - WTA
THERMOPAL-ULTRA
Vữa tô bảo dưỡng ninh kết nhanh WTA
THERMOPAL-SR24
Vữa tô bảo dưỡng WTA với thành phần phụ gia tạo bọt khí bê tông cao
THERMOPAL-SR44-xám
Vữa tô bảo dưỡng WTA với phụ gia gốc khoáng trọng lượng nhẹ
THERMOPAL-SR44-trắng
Vữa tô bảo dưỡng WTA với phụ gia gốc khoáng trọng lượng nhẹ
THERMOPAL-FS33
Vữa làm mịn bề mặt thạch cao THERMOPAL