trở lại

Vữa và thạch cao phục chế

Các sản phẩm

ASOCRET-M30
Vữa chống thấm đa năng có độ dày lên đến 30 mm
ASOCRET-BM
Vữa trám lỗ khoan và khe rỗng
ESCO-FLUAT
Dung dịch xử lý muối tác động đến công trình
THERMOPAL-SP
Vữa sửa chữa WTA gốc khoáng dạng khối dính
THERMOPAL-GP11
Vữa lót WTA
THERMOPAL-ULTRA
Vữa phục chế đông kết nhanh WTA
THERMOPAL-SR24
Vữa phục chế WTA có hàm lượng bọt khí cao
THERMOPAL-SR44-xám
Vữa tô bảo dưỡng WTA với phụ gia gốc khoáng trọng lượng nhẹ
THERMOPAL-SR44-white
Vữa phục chế màu trắng với bột khoáng trọng lượng nhẹ gốc xi măng
THERMOPAL-FS33
Vữa làm mịn cho thạch cao phục chế THERMOPAL