trở lại

Vữa và thạch cao phục chế

Bild bauwerkabdichtung

Các sản phẩm

Vữa sửa chữa và san phẳng có độ dày lên đến 30 mm
ASOCRET-BM
Vữa trát các lỗ khoan và khoảng trống
ESCO-FLUAT
Dung dịch xử lý muối tác động đến công trình
THERMOPAL-SP
Vữa sửa chữa gốc khoáng dạng khối dính
THERMOPAL-GP11
Phụ gia tạo bọt khí bê tông sử dụng trước khi tô vữa – WTA
THERMOPAL-ULTRA
Vữa phục chế gốc khoáng khô nhanh
THERMOPAL-SR24
Vữa tô bảo dưỡng - WTA với thành phần phụ gia tạo bọt khí bê tông cao
THERMOPAL-SR44-xám
Vữa tô bảo dưỡng - WTA với phụ gia gốc khoáng trọng lượng nhẹ
Vữa phục hồi gốc khoáng
THERMOPAL-FS33
Hợp chất làm mịn bề mặt tường THERMOPAL