trở lại

ASOLIN-WS

Chất thẩm thấu kháng nước bề mặt

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Chất thẩm thấu kháng nước gốc siloxane có chứa dung môi.
  • Bảo vệ mặt ngoài không phai màu do thời tiết, dùng để thẩm thấu kháng nước cho các vật liệu xây dựng gốc khoáng. Có thể sử dụng cho các bề mặt ít ẩm ướt.
  • Có tính thẩm thấu tốt.

Tiêu thụ:

Bê tông: khoảng 250 - 500 ml/m²
Lớp vữa trát: khoảng 500 - 800 ml/m²
Bê tông ngậm khí: khoảng 500 - 1.000 ml/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201246-002 Trong suốt - Không màu 25 l/hộp nhỏ 24
201246-004 Trong suốt - Không màu 5 l/hộp nhỏ 140

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật

Công trình tiêu biểu