trở lại

Hệ thống chống thấm

Các sản phẩm

SANIFLEX
Màng chống thấm dạng lỏng
SANIFLEX-EU
Màng chống thấm, thi công bằng cọ, con lăn hoặc bay
AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vữa chống thấm dẻo một thành phần cho mục đích thi công nhanh lớp phủ hoàn thiện
UNIFLEX-F
Thành phần polymer cải tiến dạng lỏng (thành phần B trong UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-fast - Neu)
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Vữa chống thấm gốc khoáng làm liền vết nứt
AQUAFIN-RS300
Màng chống thấm hybrid ninh kết nhanh
ASOFLEX-AKB-wall
Vật liệu chống thấm dùng với mặt hoàn thiện đã lát gạch
ASOFLEX-AKB-floor
Vật liệu chống thấm dùng cho bề mặt hoàn thiện đã ốp gạch
SANIFIN
Màng chống thấm và không tách lớp bên dưới lớp gạch và tấm lát