trở lại

Kẹp giữ

Kẹp kết nối các tấm nối

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

Phụ kiện hệ thống cho tấm nối AQUAFIN-CJ6

Các lĩnh vực ứng dụng

  • để cố định chặt các tấm nối

Ưu điểm

Hệ thống lắp đặt tiết kiệm thời gian

Tiêu thụ:

khoảng 1 kẹp cho mỗi 2 m

Mã sản phẩm Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
205471-001 1000 -