trở lại

Keo rải và nhựa phun

Các sản phẩm

ASODUR-K900
Keo nhựa siêu lỏng
ASODUR-IH
Keo bơm epoxy
Estrichklammern
Thanh gạt vữa láng nền
ASODUR-GH-S
Keo trám khe silicat đông kết nhanh