trở lại

Keo rải và nhựa phun

Các sản phẩm

ASODUR-K900
Keo nhựa siêu lỏng
ASODUR-IH (INDUCRET-VK-Inject)
Keo bơm gốc epoxy
ASODUR-IH/W
Keo epoxy cho các khu vực chịu tải và tiếp xúc hóa chất
Estrichklammern
Thanh gạt vữa láng nền