trở lại

ASO-Dichtecke-I

Chống thấm góc trong để sử dụng với màng chống thấm bên dưới gạch lát

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Dát nỉ ở cả hai mặt
  • Đàn hồi
  • Chống thấm nước
  • Phát thải rất thấp
  • Thành phần hệ thống thuộc màng chống thấm kết dính SCHOMBURG

Các lĩnh vực ứng dụng

  • để chống thấm cho các mối nối cố định và giãn nở
  • để chống thấm như một hệ thống liên kết với gạch và tấm lát

Tiêu thụ:

Khoảng 1 m/m

Mã sản phẩm Màu sắc Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
206132-001 xám 2500 25