trở lại

Lớp phủ

Các sản phẩm

ASODUR-B3311 (INDUFLOOR-IB3311)
Sơn phủ bảo vệ kháng hóa chất
ASODUR-B351
Lớp phủ đa năng cho sàn thương mại và công nghiệp