trở lại

Lớp phủ

Các sản phẩm

ASODUR-B3311 (INDUFLOOR-IB3311)
Sơn phủ bảo vệ kháng hóa chất
ASODUR-B351 (INDUFLOOR-IB3357)
Sơn phủ sàn thương mại và công nghiệp đa năng