trở lại

Lớp phủ

Các sản phẩm

ASODUR-B3311 (INDUFLOOR-IB3311)
Sơn phủ bảo vệ kháng hóa chất
ASODUR-B351 (INDUFLOOR-IB3357)
Sơn phủ sàn thương mại và công nghiệp đa năng
ASODUR-B3356-EFC (INDUFLOOR-B3356-EFC)
Sơn phủ nội thất không phát thải