trở lại

Vật liệu trám / phủ

Các sản phẩm

ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)
Sơn lacquer dẫn điện gốc nhựa epoxy
ASODUR-V2250
Sơn phủ 2 thành phần gốc polyurethane acrylate, bóng mờ
ASODUR-V2257
Lớp phủ bề mặt, pha hạt tạo màu
ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)
Phụ gia phủ sàn bê tông, ngậm nước