trở lại

Vật liệu trám / phủ

Các sản phẩm

ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)
Sơn lacquer dẫn điện gốc nhựa epoxy
ASODUR-V2250 (INDUFLOOR-IB2255)
Sơn polyurethane-acrylate 2 thành phần, chống vi khuẩn, bề mặt bóng
ASODUR-V2257 (INDUFLOOR-IB2257)
Lớp phủ bề mặt - có màu
ASODUR-V360W (INDUFLOOR-IB2360)
Chất phủ sàn bê tông – gốc nước