trở lại

Sản phẩm làm sạch và bảo dưỡng

Các sản phẩm

ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)
Chất tẩy rửa đậm đặc dùng cho gạch lát, gạch nung và khối bê tông
REINIT-BM
Phụ gia dỡ khuôn / bảo dưỡng máy trộn
REINIT-Natur
Phụ gia bảo vệ máy trộn thân thiện với môi trường