trở lại

Sản phẩm làm sạch và bảo dưỡng

Các sản phẩm

ASO-R005 (ASO-StoneCleaner / REINIT-R)
Chất tẩy rửa gạch lát, gạch nung và đá – đậm đặc
REINIT-BM
Chất dỡ khuôn / bảo dưỡng máy
REINIT-Natur
Lớp phủ bảo vệ máy móc thiết bị, đặc biệt thân thiện với môi trường