trở lại

Keo dán gạch

Các sản phẩm

ADF-Systemkleber
Keo chống thấm chuyên dụng
ADF-Systemkleber-FB
Keo chống thấm cho gạch lát, ninh kết nhanh
AK7P
Keo dán gạch có tính đàn hồi
CARO-FK-FLEX
Keo dán/lát gạch đàn hồi
SOLOFLEX
Keo dán đàn hồi thi công lớp mỏng và vừa
SOLOFLEX-FAST
Keo dán gạch đàn hồi ninh kết nhanh thi công lớp mỏng và vừa
Keo dán gạch đàn hồi S1
MONOFLEX-fast
Keo dán S1 dẻo, định hình nhanh
MONOFLEX-FB
Keo dán/lát gạch đàn hồi thi công lớp mỏng S1
MONOFLEX-trắng
Keo dán gạch đàn hồi màu trắng
MONOFLEX-XL
Keo dán đàn hồi hiệu suất cao S1
LIGHTFLEX
Keo dán/lát gạch đa chức năng, siêu dẻo
UNIFIX-AEK
Keo dán gạch đàn hồi dùng cho lớp láng nền caxi sunphat
UNIFIX-S3
Keo dán gạch có độ dẻo cao
UNIFIX-S3-fast
Keo dán gạch có độ đàn hồi cao, ninh kết nhanh
ASODUR-EK98-floor
Keo vữa epoxy
ASODUR-EK98-wall
Keo vữa epoxy
ASODUR-DESIGN
Keo chà ron Epoxy hạt mịn dạng vữa
Vữa và keo tán xạ phù hợp dùng trong đổ nền hoàn thiện dẫn điện