trở lại

Keo dán gạch

Productgroup func 291 edit.cms

Các sản phẩm

AK7P
Keo dán gạch có tính đàn hồi
SOLOFLEX
Keo dán đàn hồi thi công lớp mỏng và vừa
SOLOFLEX-FAST
Keo dán gạch đàn hồi ninh kết nhanh thi công lớp mỏng và vừa
Keo dán gạch đàn hồi S1
MONOFLEX-trắng
Keo dán gạch đàn hồi màu trắng
MONOFLEX-XL
Keo dán đàn hồi hiệu suất cao S1
MONOFLEX-FB
Keo dán/lát gạch đàn hồi thi công lớp mỏng S1
LIGHTFLEX
Keo dán/lát gạch đa chức năng, siêu dẻo
UNIFIX-S3
Keo dán gạch có độ dẻo cao
UNIFIX-S3-fast
Keo dán gạch có độ đàn hồi cao, ninh kết nhanh
UNIFIX-AEK
Keo dán gạch đàn hồi dùng cho lớp láng nền caxi sunphat
ADF-Systemkleber
Keo chống thấm chuyên dụng
CARO-FK-FLEX
Keo dán/lát gạch đàn hồi
ADF-Systemkleber-FB
Keo chống thấm cho gạch lát, ninh kết nhanh
ASODUR-EK98-wall
Keo vữa epoxy
ASODUR-EK98-floor
Keo vữa epoxy
Vữa và keo tán xạ phù hợp dùng trong đổ nền hoàn thiện dẫn điện
ASODUR-DESIGN
Keo chà ron Epoxy hạt mịn dạng vữa