trở lại

Keo dán gạch

Các sản phẩm

AK7P
Keo dán gạch có tính đàn hồi
CARO-FK-FLEX
Keo dán/lát gạch đàn hồi
SOLOFLEX
Keo dán gạch đàn hồi thi công lớp mỏng và vừa
SOLOFLEX-fast
Keo dán gạch đàn hồi đông kết nhanh thi công lớp mỏng và vừa
Keo dán gạch đàn hồi S1
MONOFLEX-fast
Keo dán S1 dẻo, đông kết nhanh
MONOFLEX-FB
Keo dán/lát gạch đàn hồi thi công lớp mỏng S1
MONOFLEX-trắng
Keo dán gạch đàn hồi màu trắng
MONOFLEX-XL
Keo dán đàn hồi hiệu suất cao S1
LIGHTFLEX
Keo dán/lát gạch đa chức năng, siêu dẻo
UNIFIX-S3
Keo dán gạch có độ dẻo cao
UNIFIX-S3-fast
Keo dán gạch có độ đàn hồi cao, ninh kết nhanh
ASODUR-EKF
Keo dán và vữa epoxy hiệu suất cao
CRISTALLFUGE-EPOX
Vữa hoạt tính 3 thành phần có màu dùng cho các mối nối nhỏ 1-15 mm