trở lại

Chất chống thấm – màng thấm

Các sản phẩm

Màng chống thấm KSK
Màng chống thấm bitum có keo, dán nguội
Băng chống thấm KSK FB
Băng keo, dán nguội, dùng cho màng chống thấm bitum KSK
KSK-Abschlussband
Băng keo vải chống thấm