trở lại

Chất chống thấm – màng thấm

Các sản phẩm

Màng chống thấm KSK
Màng chống thấm bitum có keo, dán nguội
KSK-Abschlussband
Băng keo vải chống thấm