trở lại

ASO-Joint-Tape-2000-Corners

Góc

Băng dán chống thấm cho các góc lồi và lõm

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Có sẵn mẫu dán góc làm từ ASO-Joint-Tape-2000.
  • Phục vụ thi công chống thấm các góc lồi và lõm ở góc tường và chân tường.
  • Được phê chuẩn kỹ thuật là hệ thống phù hợp với các vật liệu chống thấm.
  • Sản phẩm này là một thành phần của hệ thống SANIFLEX-EU theo tiêu chuẩn ETAG 022, phần 1.
Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Góc Đơn vị/ Khay nâng
205944-001 trắng 1 mảnh/miếng x 20/Thùng 90° bên trong
205943-001 trắng 1 mảnh/miếng x 20/Thùng 90° bên ngoài

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật

Công trình tiêu biểu