trở lại

Khách sạn Amsterdam – Nhà hàng "De Roode Leeuw", Hà Lan

Từ năm 2007 đến 2011, toàn bộ 68 phòng tắm đã được sửa chữa nâng cấp. Lớp láng nền nhẹ ASODUR-LE được thi công trên sàn gỗ hiện tại của tòa nhà lịch sử. Thi công chống thấm được thực hiện bằng vữa chống thấm gốc khoáng AQUAFIN-2K/M-PLUS kết hợp với băng nối ASO-Joint 2000 và băng nối góc ASO-Joint 2000.

Key Facts

Tham chiếu lần cuối