trở lại

Chất lót thạch cao/vữa, chất kết dính, chất phụ gia

Các sản phẩm

ASOL-FE
Sơn lót bitum/lớp phủ bảo vệ, không chứa dung môi
P79-Aufbrennsperre
Sơn lót bên dưới vữa trát