trở lại

Chất lót thạch cao/vữa, chất kết dính, chất phụ gia

Bild bauwerkabdichtung

Các sản phẩm

ASO-PG07
Sơn lót cho vữa
DS8-Putzkontakt
Lớp phủ kết dính cho thạch cao trên bê tông và lớp tiếp xúc thạch cao
P79-Aufbrennsperre
Lớp lót cho vữa dung cho giai đoạn đầu thi công