trở lại

Chất lót thạch cao/vữa, chất kết dính, chất phụ gia

Các sản phẩm

DS8-Putzkontakt
Lớp phủ kết dính cho thạch cao trên bê tông và lớp tiếp xúc thạch cao
P79-Aufbrennsperre
Sơn lót bên dưới vữa trát