trở lại

ASO-Unigrund-GE

Sơn lót pha sẵn

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Sơn lót không dung môi – có màu xanh lá để xác định các khu vực đã thi công lót.
  • Sơn lót sử dụng dưới bề mặt không chứa dung môi thi công với các vật liệu chống thấm và keo dán gạch.
  • Thi công khu vực nội và ngoại thất.
  • Khí thải độc hại cực thấp - GEV EMICODE EC1 PLUS.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống AgBB.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 200 ml/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng Repackaging
205536-007 Màu xanh lá nhạt 210 l/phuy chứa 2 -
205536-003 Màu xanh lá nhạt 25 l/hộp nhỏ 24 -
205536-002 Màu xanh lá nhạt 10 l/hộp nhỏ 60 -
205536-006 Màu xanh lá nhạt 5 l/hộp nhỏ 112 -
205536-001 Màu xanh lá nhạt 1 l/chai x 6/Thùng 450 6
205536-005 Màu xanh lá nhạt 1 -

Lượt tải

Công trình tiêu biểu